Hva er spillverket?

Spillverket eksisterte som pilotavdeling i Sandvika i perioden 2018-2021. Tjue ungdommer deltok på Spillverket i løpet av de tre årene, og prosjektet var høyt verdsatt blant deltakere, samarbeidspartnere og støttespillere i alle ledd.

Spillverket-prosjektet ble muliggjort gjennom et interkommunalt samarbeid om støtte til sosialt entreprenørskap mellom Bærum og Asker kommuner, og fikk ytterligere støtte fra Viken Fylkeskommune, AVdir, NAV og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Spillverket-metoden forvaltes videre av opphavspersonene i Luda AS.


Spillverket er et kreativt dataspillstudio for ungdom og unge voksne som står utenfor utdanning, opplæring eller arbeid. Vi tilbyr en trygg læringsarena hvor vi gjennom å utforske vår delte lidenskap for dataspill og kreative fag skaper nye veier mot selvstendighet. 

Alle som blir med i Spillverket får en helt egen rolle i skapertroppen i en av faggruppene for programmering, grafikk eller design. Gjennom ulike læringsøvelser og samproduksjoner møter vi hver enkelt der den er, og lager en tilpasset vei mot økt motivasjon, mestring og utvikling.

Vi jobber sammen for å lære, samarbeide og skape.

Spillverkets gode hjelpere

Følgende virksomheter bidro til realiseringen av Spillverkets treårige pilotprosjekt i Sandvika 2018-2021. 


Image Image Image Image Image Image

Kontakt oss!

Hvis du lurer på noe om Spillverket, eller vil snakke med oss i Luda AS som fant opp Spillverket-metoden, så kan du trykke på den fine knappen under med et brev på for å sende oss en e-post.

Vi høres!


Send oss en epost!

(E-post er ikke sikker kanal for personopplysninger)