Snill spillprogrammerer søkes

Spillverket leter etter en snill spillprogrammerer som vil lage dataspill med ungdom.

Om Spillverket

Spillverket er et dataspillstudio for unge mennesker som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Vi tilbyr arbeidspraksis innen spillutvikling og et helhjertet bidrag til økt motivasjon, mestring og meningsfylt læring.

Deltagerne våre, som vi kaller «skapertroppen», kommer til oss fra NAV, Oppfølgingstjeneste på VGS, eller andre instanser i hjelpeapparatet.

Vi deler inn i faggrupper for programmering, grafikk, design og lyd og musikk, og går fra å lære grunnleggende spillutvikling til å samarbeide om å utvikle små spill og interaktive opplevelser.

Spillverket drives av Kris og Eivind. Kris er utdannet psykolog og har ansvar for programmering og grafikk. Eivind er utdannet medieviter og har ansvar for lyd og musikk. Vi bytter på å ha regi- og designansvar. Vi er opptatte av å være varme, tålmodige, kreative og morsomme, og mener selv at vi er veldig ålreite å samarbeide med.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi trenger en spillprogrammerer som liker å lære bort det hen kan, er glad i å samarbeide og kan sette pris på å jobbe med flere små spillprosjekter. I tillegg ønsker vi at vårt nye teammedlem har følgende kvalifikasjoner: 

Faglige ferdigheter og erfaringer
 • Må beherske Unity
 • Må ha erfaring med spillprogrammering fra idé til publisert produkt
 • Må ha grunnleggende forståelse for fullstack-utvikling
 • Bør ha ekspertise i Unity
 • Bør ha erfaring med eller positiv innstilling til andre spillmotorer
 • Ekstrapoeng med tilleggskompetanse innen en annen kreativ uttrykksform

Sosiale og pedagogiske ferdigheter
 • Kunne lage en god dialog ut av uenighet
 • Kunne snakke frem flere ideer i en gruppe
 • Kunne dyrke konkrete spillkonsepter fra små og vage ideer

Forkjærlighet for
 • Å lage dataspill
 • Å se andre skape noe
 • Å lære seg noe


Vi er ikke avhengige av at vårt nye teammedlem kan alt dette fra før av, men det gir et godt bilde av hva som trengs for å gjøre jobben ordentlig bra. Programmeringskompetansen må være på plass, og så lærer vi opp i fremgangsmåten vår. Man får tid til å vokse inn i rollen.

Arbeidsoppgaver

Programmereren vi leter etter skal fylle to roller:

Den første rollen er som ansvarsperson og fasilitator for deltakernes læring og utvikling. Det vil egentlig si å være en lærer som legger til rette for at deltakerne lærer mest og best mulig på egenhånd, men også får god input og opplæring når det kreves. Læringsprosessen er individuelt tilpasset, og fasilitatorene er vel så mye en støttespiller som en lærer. Programmereren vår bør derfor være god i Unity, samt komfortabel med å sette seg inn i andre spillmotorer som vi bruker i ulike læringsprosjekter.

Den andre rollen er som skapende spillprogrammerer i prosjekter både med og uten deltagerne. Alle fasilitatorene våre skal være delaktige i spillutviklingen sammen med ungdommene, og vi er alle en del av det samme teamet. Programmereren vil i tillegg ha ansvar for programmeringsoppgaver utover det ungdommen er faglig klare for å delta i. Derfor trenger vi at programmereren er komfortabel med å programmere et spill fra et fullverdig spillkonsept til et spill som er publisert på en offentlig tilgjengelig plattform.

Spillverket er i rask faglig utvikling, og konkrete programmeringsoppgaver blir skapt hele tiden. Sånn sett er det sentralt at programmereren vår liker å få nye oppgaver, og være en aktiv part i å finne på og forbedre ideer og konsepter, samt stille krav til de andre for at programmeringsoppgavene skal kunne bli løst på en god måte.

Vi krever ikke at man kan alt fra start, så lenge man gjerne lærer seg det når det trengs!


Om stillingen

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidstid: Dagtid

Tiltredelse snarlig

Spesifiser eventuelt heltid eller deltid

Ansettelse etter nærmere avtale

Om søknadsprosessen

Send e-post med søknad og CV til kontakt@spillverket.no.

Vi kontakter alle aktuelle kandidater for intervju. 

Åpne søknader

Vi utvider teamet vårt skritt for skritt i tiden som kommer, og ønsker å knytte kontakt med andre som kunne tenke seg å jobbe med spillutvikling og ungdom som fortjener en sjanse. Hvis du har kjernekompetanse innen spilldesign, grafikk eller annet kreativt produksjonsfag, eller kan noe om å programmere spill uten å føle deg fullt kvalifisert til denne stillingen, så ikke nøl med å ta kontakt!